SUMAR NR. 3 / DECEMBRIE 2015

Editorial

Scânteie de Colectiv de Cojocaru Laura

Carte

„Nu eşti nimic fără dragoste şi mândrie şi familie!” de Adi George Secară

Biografii

Leapşa pe murite de Solomon Centa

Poezie

Poem cu Ali şi alte poezii de Mirela Burhuc

Proză

Proză scurtă de Costel Pintilie

Eseu

Filosofie

Societate

Prioritatea  efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității  hipermoderne de Acsinte  Dobre

Reportaj

Capcanele vieţii culturale bucureştene de Nona-Carmen Rapotan

Istorii

Opinii

Corpul Facebook şi cuvintele postfabricate de Vasile Mihai

Şcoala

Semnificaţiile valorice ale succesului profesional la vârsta adolescenţei de Silvia Banea

……………………………………………………………………………………………………………………
© COPYRIGHT
AVEŢI TOATĂ LIBERTATEA DE A CITA ACESTE TEXTE (SUMAR NR.3/DECEMBRIE 2015), SAU PĂRŢI DIN ACESTE TEXTE, ASUMÂNDU-VĂ OBLIGAŢIA MORALĂ ŞI JURIDICĂ, SUB SANCŢIUNEA LEGII COPYRIGHTULUI, DE A PRECIZA NUMELE AUTORULUIDENUMIREA LUCRĂRII DIN CARE FACE PARTE TEXTUL CITAT, SURSA CITĂRII (WWW.ARGOZINE.WORDPRESS.COM). ÎN CAZ CONTRAR, PENTRU A REPARA DAUNELE MORALE ŞI DE IMAGINE PRODUSE PRIN ACŢIUNEA DE PLAGIAT, REVISTA ARGO VA APELA ARBITRAJUL JUSTIŢIEI.