Arhive categorie: FILOSOFIE

Scurt comentariu privind perspectiva curentă asupra semnificaţiilor limbajului şi cea pe care o prezintă Wittgenstein (Cercetări filosofice, 37-44) de Elena Grigoriu

  Problema semnificaţiei este centrală în semiotică, logică şi filosofia limbajului.  Pentru toate cele trei domenii destinaţia limbajului este aceea de a semnifica. Ceea ce diferenţiază însă modul de abordare este rolul şi scopul pe care semnificaţia îl revendică în

Scurt comentariu privind perspectiva curentă asupra semnificaţiilor limbajului şi cea pe care o prezintă Wittgenstein (Cercetări filosofice, 37-44) de Elena Grigoriu

  Problema semnificaţiei este centrală în semiotică, logică şi filosofia limbajului.  Pentru toate cele trei domenii destinaţia limbajului este aceea de a semnifica. Ceea ce diferenţiază însă modul de abordare este rolul şi scopul pe care semnificaţia îl revendică în

Absolutul în istorie. Istorie celestă şi istorie pământească. Berdiaev şi sensul istoriei de Cristian Tiberiu Florea

  Filosofia istoriei face dovadă, după Berdiaev, măreţelor victorii ale eternităţii asupra timpului şi pieritorului. Acolo unde se revelează divinitatea, interiorul devine exterior, misterul insondabil al Fiinţei se face Poveste, iar roata timpului se pune în mişcare. “Viaţa divină”, într-un

Absolutul în istorie. Istorie celestă şi istorie pământească. Berdiaev şi sensul istoriei de Cristian Tiberiu Florea

  Filosofia istoriei face dovadă, după Berdiaev, măreţelor victorii ale eternităţii asupra timpului şi pieritorului. Acolo unde se revelează divinitatea, interiorul devine exterior, misterul insondabil al Fiinţei se face Poveste, iar roata timpului se pune în mişcare. “Viaţa divină”, într-un

Pot fi procesele ontologic fundamentale? În jurul argumentului lui Strawson împotriva primatului proceselor de Bogdan Rusu

  Filosofia procesului este o aventură modernă, însă filosofi mai mult sau mai puțin înclinați spre această viziune metafizică au existat de foarte multă vreme. O listă a filosofilor de acest gen începe de regulă cu Heraclit din Efes, apoi

Pot fi procesele ontologic fundamentale? În jurul argumentului lui Strawson împotriva primatului proceselor de Bogdan Rusu

  Filosofia procesului este o aventură modernă, însă filosofi mai mult sau mai puțin înclinați spre această viziune metafizică au existat de foarte multă vreme. O listă a filosofilor de acest gen începe de regulă cu Heraclit din Efes, apoi

Ştiinţa şi tehnologia din lumea post-modernă. Impactul asupra problematicii morale: de prof.univ. dr. Acsinte Dobre

    Science and technology of postmodern world and their impact on general moral problems – Abstract –   The paper presents some major changes in the relations between the techno-science explosive progress, on one hand and the human capacity

Ştiinţa şi tehnologia din lumea post-modernă. Impactul asupra problematicii morale: de prof.univ. dr. Acsinte Dobre

    Science and technology of postmodern world and their impact on general moral problems – Abstract –   The paper presents some major changes in the relations between the techno-science explosive progress, on one hand and the human capacity

„Aparenţa corijată de o transparenţă…” : de Bogdan Silion

  Dialectica sacrului şi a profanului gândită de Mircea Eliade are mai multe forme de manifestare. Libertatea sacrului de a se amesteca cu profanul este ultima etapă dintr-un ciclu succesiv de revelaţii. Interesant este că Eliade concepe un fel de

„Aparenţa corijată de o transparenţă…” : de Bogdan Silion

  Dialectica sacrului şi a profanului gândită de Mircea Eliade are mai multe forme de manifestare. Libertatea sacrului de a se amesteca cu profanul este ultima etapă dintr-un ciclu succesiv de revelaţii. Interesant este că Eliade concepe un fel de

Metoda  fenomenologică în analiza experienţei estetice: de Elena Grigoriu

Dacă putem spune că filosofii germani au avut un rol însemnat în constituirea teoriilor despre artă şi frumos într-o disciplină teoretică, filosofia artei căpătând astfel o autonomie, putem în aceeaşi măsură să afirmăm că zona de graniţă între estetică şi

Metoda  fenomenologică în analiza experienţei estetice: de Elena Grigoriu

Dacă putem spune că filosofii germani au avut un rol însemnat în constituirea teoriilor despre artă şi frumos într-o disciplină teoretică, filosofia artei căpătând astfel o autonomie, putem în aceeaşi măsură să afirmăm că zona de graniţă între estetică şi

 Gorgias, retorul nefiinţei de Iulian Grigoriu

  În scrierea Περί τοΰ μή ðντος ΅η περί φύσως (Peri toú mė óntos é peri physeos), Gorgias enunţă trei propoziţii de bază pe care apoi le demonstrează. În cele ce urmează, voi expune conţinutul general al tratatului, analiza filologică

 Gorgias, retorul nefiinţei de Iulian Grigoriu

  În scrierea Περί τοΰ μή ðντος ΅η περί φύσως (Peri toú mė óntos é peri physeos), Gorgias enunţă trei propoziţii de bază pe care apoi le demonstrează. În cele ce urmează, voi expune conţinutul general al tratatului, analiza filologică

Moştenirea critică a lui Kant:de la inovaţie la criză de Ciprian Voloc

Perspectiva kantiană aduce un suflu nou în conceperea criticii (filosofice şi nu numai), dar nu asistăm, încă, prin aceasta, la naşterea unei teorii a criticii.  Kant nu întreprinde o cercetare asupra criticii înseşi (asupra naturii criticii), dat fiind că cercetarea

Moştenirea critică a lui Kant:de la inovaţie la criză de Ciprian Voloc

Perspectiva kantiană aduce un suflu nou în conceperea criticii (filosofice şi nu numai), dar nu asistăm, încă, prin aceasta, la naşterea unei teorii a criticii.  Kant nu întreprinde o cercetare asupra criticii înseşi (asupra naturii criticii), dat fiind că cercetarea

Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne de Acsinte Dobre

Efemeritatea și veșnicia timpului, raporturile dintre acestea au generat problematici, controverse și construcții filosofice explicative, adesea antagonice, la marii gânditori ai lumii. În tradiția spiritualistă clasică se punea accentul asupra veșniciei, a permanenței (precum la Platon, sau la Sfântul Augustin),

Prioritatea efemerului – nucleu al unei viziuni asupra contemporaneității hipermoderne de Acsinte Dobre

Efemeritatea și veșnicia timpului, raporturile dintre acestea au generat problematici, controverse și construcții filosofice explicative, adesea antagonice, la marii gânditori ai lumii. În tradiția spiritualistă clasică se punea accentul asupra veșniciei, a permanenței (precum la Platon, sau la Sfântul Augustin),

Gândire şi limbaj la Platon de Bogdan George Silion

Olympiodoros, un comentator neoplatonic, exprima prin intermediul unui mythos, ideea incomprehensibilităţii operei lui Platon de către posteritate: „În ajunul morţii Platon a visat că, transformat în lebădă, zbura dintr-un copac în altul, dând astfel multă bătaie de cap prinzătorilor de

Gândire şi limbaj la Platon de Bogdan George Silion

Olympiodoros, un comentator neoplatonic, exprima prin intermediul unui mythos, ideea incomprehensibilităţii operei lui Platon de către posteritate: „În ajunul morţii Platon a visat că, transformat în lebădă, zbura dintr-un copac în altul, dând astfel multă bătaie de cap prinzătorilor de