Semnificaţiile valorice ale succesului profesional la vârsta adolescenţei de Silvia Banea

Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui adolescent, constituind una din premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt implicaţi factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală. Societatea actuală cunoaşte o schimbare rapidă, dinamică, cu profunde transformări economice şi sociale, piaţa tradiţională a muncii tinde să devină o lume tehnologică foarte complexă, de aceea este necesar ca elevii să fie ajutaţi să-şi dezvolte potenţialul la maximum, să-şi proiecteze evoluţiile viitoare, să fie stimulaţi să-şi deschidă gândirea către noile oportunităţi pe care mediul socio-profesional le oferă.

Şcoala, prin profesorii ei, joacă un rol important în acest sens, prin valorile transmise şi prin atitudinile pe care le cultivă prin intermediul diferitelor arii curriculare. Pe de altă parte, şi mediul social, prin modelele pe care le promovează, influenţează setul de valori profesionale şi aspectele particulare ale activităţii profesionale care constituie pentru adolescenţi elemente care stau la baza motivaţiei muncii. Dacă alegerea este una corectă în sensul că forma de activitate corespunde capacităţilor, aspiraţiilor tânprului, ea reprezintă o decizie care deschide persoanei posibilităţi de realizare personală şi de siguranţă în viaţă.

Adolescenţa este perioada cea mai plină de tumult din viaţa omului, perioadă în care se făuresc cele mai îndrăzneţe planuri de viitor, când totul pare posibil. În această etapă, încărcată de frământări, adolescentul se întreabă „Ce voi face acum? Să urmez o facultate sau să mă angajez? Ce profesie mi-ar plăcea”? De ce pregătire am nevoie pentru a putea practica această profesie? Mi se potriveşte această profesie, voi putea face faţă cerinţelor de muncă?” Toate aceste întrebări au menirea de a-l ajuta pe adolescent să-şi croiască drumul spre integrarea socială, să-şi aleagă drumul în viaţă. De multe ori dorinţele, aspiraţiile depăşesc posibilităţile de realizare ale tânărului entuziast şi dacă nu intervenim la timp pot apărea decepţiile şi dezamăgirile, care uneori au repercusiuni nefavorabile asupra întregului curs al vieţii. Tânărul de azi  va trebui să fie pregătit să facă faţă numeroaselor schimbări în cunoaşterea umană, în muncă, în mediu şi în conţinutul vieţii.

O bună alegere a unei profesiei, precum şi posibilitatea de adaptare la schimbările pieţei muncii crează premisele favorabile pentru întemeierea unei familii bune, crează un climat favorabil pentru creşterea şi educarea copiilor, permite o viaţă rezonabilă şi demnă. Realizarea acestui deziderat îi revine şcolii prin diferite programe de orientare şcolară şi profesională. Planificarea carierei este procesul de conturare a unei direcţii de carieră, stabilirea unor scopuri pentru carieră şi iniţierea acţiunilor pentru atingerea acestora. Este un proces continuu de ajustare a scopurilor propuse la caracteristicile personale şi la dinamica ofertei educaţionale şi profesionale, proces subordonat idealului educaţional actual, prin care se doreşte dezvoltarea de personalităţi libere, creatoare şi întreprinzătoare.

Tranziţia către economia de piaţă a produs schimbări în structurile social – economice (apariţia firmelor cu capital privat, restructurarea marilor întreprinderi etc.) conducând la modificarea grilei valorilor personale şi a celor asociate muncii a tinerilor. Toate acestea au influenţat reprezentările indivizilor despre muncă. Schimbarea atitudinii faţă de muncă este, însă, un proces complex, care vizează schimbarea mentalităţii şi care se formează în timp.

În anul şcolar 2012-2013 am realizat o cercetare cu tema Dimensiunea axiologică în luarea deciziei privind orientarea în carieră, în cadrul căreia au fost chestionaţi 180 elevi de clasa a XII-a din patru unităţi şcolare din oraşul Galaţi. Principalele două valori alese de elevi şi considerate necesare în obţinerea succesului în carieră au fost ambiţia şi inteligenţa. Semnficaţiile acordate celor două valori sunt prezentate mai jos.

 

Ambiţia a fost considerată de elevii chestionaţi:

 1. o valoare care ne motivează în atingerea scopurilor propuse. 54,54% dintre subiecţii

chestionaţi consideră că această valoare ajută la „menţinerea şi atingerea ţelurilor”, stă la baza dorinţei de a avansa, de a face ceea ce îţi propui să faci. Determinarea, hotărârea de a-şi atinge scopurile ajută persoana să nu renunţe, „să-şi dorească de la viaţă cât mai mult”, „să-şi dorească cu adevărat un anumit lucru”, iar asociată cu încrederea şi motivaţia de a munci, reprezintă cheia succesului.

 1. b) o valoare care ne ajută să reuşim în viaţă (24,24%) – este considerată o valoare necesară pentru a depăşi diferite obstacole şi foarte importantă pentru reuşita în domeniul ales, pentru „a reuşi să ajungi în vârf”.

 

Inteligenţa a fost definită ca:

 1. a) o valoare necesară pentru a obţine succesul profesional (29,16%). Subiecţii care au aleas această valoare consideră inteligenţa ca reprezentând un punct de plecare în obţinerea succesului, baza reuşitei în viaţă. Pentru a te realiza în domeniul profesional inteligenţa este necesară şi te susţine în ceea ce vrei să faci.
 2. b) te ajută să rezolvi diferite probleme (16,66%); este necesară pentru a găsi soluţii la unele probleme, pentru a gestiona unele situaţii dificile, înseamnă abilitatea „de a a avea idei, de a găsi uşor soluţii”;
 3. c) te ajută să înveţi şi să-ţi formezi anumite competenţe (16,66%) – a avea informaţiile, cunoştinţe necesare te ajută în domeniul ales;
 4. d) o resursă personală importantă (12,5%);
 5. e) o valoare prin care capeţi prestigiu (8,33%); inteligenţa te ajută să te deosebeşti de alte persoane şi să îi impresionezi pe cei din jurul tău.

A avea o carieră de succes înseamnă pentru fiecare persoană ceva distinct, pentru că succesul este perceput şi trăit diferit de fiecare dintre noi. Oamenii au motivaţii diferite, au nevoi şi expectaţii diferite iar valorile ce îi motivează şi îi animă în a-şi construi o carieră de succes sunt diferite. La vârsta adolescenţei viitorul este conceput ca un loc al autonomiei, libertăţii şi al împlinirii de sine. Semnificaţiile atribuite reuşitei poartă amprenta schimbărilor sociale şi personale care intervin pe traseul profesional, iar alegerea valorilor asociate succesului nu poate fi desprinsă de istoria de viaţă a tânărului, de propriile experienţe, chiar experienţe de muncă.

Pentru elevii chestionaţi  reuşita profesională înseamnă:

 • – A desfăşura activitatea care îmi place sau pe care mi-o doresc (36,17%);
 • – A avea sentimentul de autorealizare şi satisfacţie personală (23,40%);

3 – A avea satisfacţii financiare pentru munca prestată (19,14%);

 • – A avea statut social / prestigiu (14,89%);
 • – A fi competent, bine pregătit în domeniul meu de activitate (12,76%);
 • – A aduce o contribuţie personală în domeniul profesional sau în plan social (12,76%);

7 – A avea stilul de viaţă dorit (8,51%);

Distribuţia statistică a răspunsurilor arată că, pe primul loc subiecţii au evidenţiat necesitatea de a avea o profesie într-un domeniu care îi pasionează, care îi motivează să depună efort în activitatea desfăşurată. A-ţi place ceea ce faci, a-ţi împlini visele („din şcoala generală”), mai vechi sau mai actuale, sunt deziderate apreciate în mare măsură de adolescenţi. La această vârstă tinerii încearcă prin activităţile şcolare sau extraşcolare să-şi exprime şi valorifice propriile interese, hobby-uri, pasiuni, cărora le alocă un mare buget de timp.

Pe de altă parte (2), o activitate profesională desfăşurată cu plăcere este completată şi cu o stare emoţională pozitivă, ca urmare a atingerii scopurilor propuse. Reuşita profesională este asociată cu valori precum: încredere în forţele proprii, mulţumire de sine, bucurie, împlinire, independenţă, a te depăşi pe tine însuţi, a exprima în raport cu ceilalţi valoarea personală. Toate acestea motivează tinerii „pentru a continua ceea ce am început” sau „pentru a mă gândi  şi la alte proiecte profesionale,  mai ample pe viitor.”

Reuşita profesională (3) este asociată, apoi, reuşitei financiare financiare, văzute ca o formă de recompensare pentru activitatea prestată şi efortul de muncă depus. Astfel recompensa materială asigură stabilitate – „un viitor asigurat” şi posibilitatea de împlinire a altor nevoi personale.

O altă semnificaţie identificată (4) este cea care vizează imaginea personală în raport cu alte persoane şi în plan social. Astfel o carieră de succes presupune respectul şi aprecierea primită din partea membrilor comunităţii, o poziţie socială bună prin recunoaşterea valorii profesionale.

Competenţa personală şi profesională (5) presupune „o bază de informaţii consistentă”, care îţi poate permite „să ocupi funcţii înalte”, dar mai ales „să fii bun în ceea ce faci” şi să dai dovadă de profesionalism.

Contribuţia personală (6) este explicată de subiecţi prin influenţa pozitivă pe care o pot avea asupra celor din jur, sentimentul de utilitate în raport cu alte persoane dar şi posibilitatea de exprimare a creativităţii, independenţei şi a altor resurse personale, care pot conduce la descoperiri, inovaţii în domeniul profesional.

Pe ultimul loc este menţionat stilul de viaţă (7), acesta find explicitat prin a avea un „o viaţă decentă” atât pentru sine cât şi pentru familie.

În perioada adolescenţei, maturizarea este centrată pe identificarea resurselor personale şi construirea propriei identităţi şi independenţe, tânărul începe să îşi descopere atitudini, abilităţi, forţe fizice şi spirituale, începe să-şi construiască lumea interioară a aspiraţiilor, intereselor şi idealurilor. În aceste condiţii, se dezvoltă atitudini, concepţii despre lume şi viaţă, au loc manifestări ale creativităţii şi, implicit, apar structuri motivaţionale puternice. (Şchiopu şi Verza, 1997).

Analiza semnificaţiilor succesului evidenţiează faptul că tinerii explică reuşita, pe de o parte prin valori terminale şi valori instrumentale, potrivit dihotomiei propuse de psihologul Milton Rokeach.

Valori terminale, sau cele care reflectă preferinţele unei persoane privind ceea ce vrea să realizeze în viaţă, obiectivele pe care le urmăreşte pe întreg parcursul vieţii – de exemplu o viaţă confortabilă , realizare, siguranţa familiei, plăcere, respect de sine, recunoaştere socială.

Valori instrumentale, care reflectă mijloacele prin care să fie atinse obiectivele, adică cum ai putea să ajungi la ceea ce îţi doreşti – în analiza de faţă fiind menţionate ambiţia, competenţa, imaginaţia şi independenţa (prin contribuţia personală).

Propriul sistem de valori, credinţele şi principiile de viaţă toate îşi pun amprenta într-o anumită măsură, asupra percepţiei reuşitei. Percepţia asupra succesului este inevitabil influenţată de mediul economic, socio-cultural prezent, care acordă o atenţie deosebită îndeplinirii sarcinilor de muncă, dezvoltării carierei. Exigenţele profesionale sunt mult mai complexe comparativ cu solicitările de acum două decenii. În mediul economic actual, când provocările sunt complexe, succesul profesional este condiţionat de gradul în care tinerii se preocupă şi investesc continuu în propria dezvoltare profesională şi personală. Este important ca fiecare tânăr să-şi raporteze corespunzător posibilităţile sale psihologice, fizice la orizontul profesional pe care şi-l doreşte dar şi la cel al altor asipraţii şi nevoi personale.

Piaţa muncii actuale este una foarte complexă, care stimulează tinerii să-şi deschidă gândirea către noi oportunităţi şi posibilităţi. De aceea coordonatele valorice (implicite sau explicite) ale modelului pe care tânărul şi-l formează despre reuşita socială sau profesională stau la baza motivaţiei învăţării, influenţând în acelaşi timp învăţarea pe durata întregii vieţi, activităţile şi situaţiile de viaţă în care acesta este implicat.

Din perspectiva şcolii, aceasta are menirea de a-i ajuta pe elevi să-şi croiască drumul spre integrarea socială, să-şi aleagă drumul în viaţă, pentru ca în viitor să-şi permită o viaţă rezonabilă şi demnă. Toate aceste dimensiuni sunt subordonate idealului educaţional actual, prin care se doreşte dezvoltarea de personalităţi libere, creatoare şi întreprinzătoare.  Planificarea carierei este un proces care necesită multă implicare, din partea tututor actorilor educaţionali – profesori, părinţi şi în primul rând elevi. Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină dificilă, iar identificarea drumului care dezvăluie cele mai multe alternative de succes depinde de luarea celei mai potrivite decizii.

Din perspectiva elevilor, ei câştigă informaţii dar află şi ce aşteptări ar trebui să aibă de la ei şi de la ceilalţi, îşi conturează o decizie, află ca în toate şcolile pot avea parte de o educaţie de calitate, învaţă că fiecare şcoală este diferită, că  trebuie să ia o decizie în funcţie de domeniul ocupaţional pe care îl doresc în viitor.

Prin orele de consiliere şi orientare, consilieri individuale şi de grup realizate de psihologii şcolari, precum şi alte activităţi educative, sunt urmărite atingerea obiectivelor principale ale acestui demers: sprijin în luarea unei decizii fundamentale care să ducă la o acţiune inteligentă, responsabilă şi autonomă din partea elevului, oferirea de  informaţii adaptate în funcţie de cerere şi problematica elevului, suport oferit acestora în elaborarea unui proiect personal pentru a se orienta şi insera cu succes în societate.

Dacă eşti în punctul de a face o alegere privind traseul educaţional şi profesional, reflectează la faptul că:

 • Te afli la începutul unui drum, pe o „hartă”, în care TU stabileşti încotro te îndrepţi! Fiecare dintre noi este liber să decidă pentru el însuşi! Depinde de HOTĂRÂREA ŞI ANGAJAMENTUL pe care ţi-l iei FAŢĂ DE TINE ÎNSUŢI!
 • Ambiţia, încrederea în sine, optimismul şi… putin noroc  – sunt condiţiile de  bază pentru o carieră de succes!  O voinţă puternică este foarte importantă pentru ceea ce faci dar şi pentru planurile de viitor!
 • FOLOSEŞTE-ŢI RESURSELE  DE TIMP, FINANCIARE, INTELECTUALE, EMOŢIONALE !
 • Cariera profesională este o “aventură” personală! ALEGE PROFESIA CARE ŢI SE POTRIVEŞTE!
 • Acum este momentul în care trebuie să alegi, să ai o opţiune, să iei o decizie privind parcursul educaţional şi profesional, în concordanţă cu cerinţele personale dar şi cu  realităţile sociale. ACŢIONEAZĂ INTELIGENT!
 • ALEGE acele studii şi profesii despre care crezi ca îţi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îţi pot produce cele mai mari satisfacţii şi reuşite! Asumă-ţi răspunderea pentru propriile DECIZII!
 • Planificarea este esenţială în orice activitate; aceasta te ajută să te concentrezi în ceea ce faci şi să duci la bun sfârşit ceea ce doreşti să realizezi.
 • Curajul de a-ţi decide soarta, de a-ţi alege profesia şi apoi postul de muncă dorit, de a fi tu însuţi este principalul  factor al succesului personal! DACĂ VREI, POŢI FACE ORICE ÎŢI DOREŞTI!
 • Nu există o reţetă care să garanteze succesul în carieră!  Ne ajută autocunoaşterea, informarea şi adaptarea continuă la cerinţele pieţei muncii, fixarea unor obiective profesionale realiste şi consecvenţa!
 • Apelează la psihologul şcolar! CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ îţi oferă spaţiul în care să-ţi dezvolţi puterea personală, talentul şi să-şi  activezi  resursele tale, cele mai importante!

Bibliografie

 • Jigău, M. coord. (2006). Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti.
 • Jigău, M. (2001). Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti.
 • Salade, D., Drăgan, I. (1998). Orientare şcolară şi profesionlă. Compendiu, Editura Paco, Bucureşti.
 • Voicu, B.; Voicu Mădălina (2007). Valori ale românilor 1993-2006. O perspectivă sociologică, Editura Institutului European, Iaşi.

Despre argomin

ARGO: periodic cultural trimestrial fondat în anul 2015 la iniţiativa domnilor Codrin Vasiloancă, Cristian Florea şi Bogdan Silion, intelectuali şi profesori din Galaţi şi din Brăila.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: